Our Dee Estuary

Our Dee Estuary

Robin Rowe

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎‏‏‎ ‎

About the project

Our Dee Estuary is a Tidal Dee Catchment Partnership project designed to inspire coastal communities on the Wirral and in Flintshire & Denbighshire about the natural heritage of the Dee Estuary. Led by Cheshire Wildlife Trust and supported by The National Lottery Heritage Fund.

The project aims to

  • Make the Estuary a greater part of more people’s lives and a better place to live, work and play.
  • Work with local communities, visitors and partners to ensure our natural heritage is better managed and recorded.
  • Raise awareness of the habitats and wildlife along both sides of the Estuary.
  • Empower local communities to reduce environmental impacts and offer training and life-long learning.   

Am y prosiect

Caru Aber Dyfrdwy yn Bartneriaeth Dalgylch Dyfrdwy Lanwol sy’n ceisio ysbrydoli cymunedau arfordirol yng Nghilgwri ac yn Sir y Fflint a Sir Ddinbych ynghylch treftadaeth naturiol Aber Afon Dyfrdwy. Dan arweiniad Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt Swydd Gaer gyda chefnogaeth Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol.

Nod y prosiect yw

  • Bod yr Aber yn chwarae mwy o ran ym mywydau mwy o bobl ac yn lle gwell i fyw, gweithio a chwarae ynddo.
  • Gweithio gyda chymunedau lleol, ymwelwyr a phartneriaid i sicrhau bod ein treftadaeth naturiol yn cael ei rheoli a'i chofnodi’n well.
  • Codi ymwybyddiaeth o’r cynefinoedd a'r bywyd gwyllt ar ddwy ochr yr Aber.
  • Grymuso cymunedau lleol i leihau effeithiau amgylcheddol a chynnig hyfforddiant a dysgu gydol oes.   
Happy volunteer in the wild

(c) Katie Greenwood

Coastlives

Estuary wildlife focussed volunteering, training and learning.

Gwirfoddoli, hyfforddiant a dysgu wedi canolbwyntio ar fywyd gwyllt yr aber.

Volunteer with us | Gwirfoddoli gyda ni
Dee Estuary

Love My Estuary | Caru fy Aber

Promoting the estuary and encouraging behaviour change.

Hyrwyddo’r aber ac annog altrad ymddygiad.

boats on beach

Dee Legacy | Etifeddiaeth y Ddyfrdwy

Establishing a long-term and unified approach to estuary management.

Sefydlu agwedd hir-dymor ac unedig tuag at reolaeth yr aber.

Invitation to Tender - Monitoring and Evaluation of the Our Dee Estuary/ Caru Aber Dyfrdwy Project

Cheshire Wildlife Trust, as lead partner in the delivery of the Our Dee Estuary / Caru Aber Dyfrdwy project, is seeking a suitably experienced Monitoring and Evaluation Consultant to work with them to deliver the monitoring and evaluation of the Our Dee Estuary/ Caru Aber Dyfrdwy project between January 2022 and March 2025.

Our Dee Estuary/ Caru Aber Dyfrdwy is a cross-border project connecting the coastal communities of the Dee Estuary (Wirral, Cheshire West and Chester, Flintshire and Denbighshire) with their natural heritage to create a new community of stewardship to effectively conserve and safeguard the unique and spectacular natural heritage of the Dee Estuary.

Please find the brief for work below alongside a project summary and map.

Further details relating to this tender can be obtained from the Our Dee Estuary Project Manager, Sarah Bennett: sbennett@cheshirewt.org.uk.

The proposal should be sent by email to the Our Dee Estuary Project Manager at the above email by 12noon on Monday 13th December 2021.

Supporting documents

Our Dee Estuary Monitoring and Evaluation Brief

Our Dee Estuary Summary

Our Dee Estuary Map

Contact us / Cysylltu â ni

Sarah Bennett, Project Manager /  Prosiect Datblygu sbennett@cheshirewt.org.uk